Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема Училищен плод и схeма Училищно мляко

Контакти

Радостина Георгиева 

телефон за контакт : 0519/34443, 0897833797

Email: nezabravka1976@abv.bg

Предварително обявление

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема Училищен плод и схeма Училищно мляко

Друга полезна информация

Заповед №441/04.09.2019г.

  • Статус: възложена
  • Публикувано: 22.8.2019 г. 9:52:00
  • Валиден/на до: 30.8.2019 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки