Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Доставка на дизелово гориво за отопление на Дeтска градина "Незабравка" и филиал "Детелина"

Описание

Доставка на дизелово гориво за отопление на Дeтска градина "Незабравка" и филиал "Детелина"

Контакти

Радостина Георгиева

Телефон: 0519/34443

Е-mail: nezabravka1976@abv.bg

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за възлагане

Друга полезна информация

Решение за откриване на процедура

Обявление за възложена поръчка

Обявление за прекратена поръчка

  • Статус: прекратена
  • Публикувано: 12.3.2018 г. 12:45:00
  • Дата на публикуване в РОП: 12.3.2018 г. 11:00:00
  • Номер в РОП: 04184-2018-0001
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки