Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Периодична доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Детска градина „Незабравка”, филиал „Детелина”, филиал „Здравец“ и „Детска млечна кухня“ по обособени позиции

Описание

Периодична доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Детска градина „Незабравка”, филиал „Детелина”, филиал „Здравец“ и „Детска млечна кухня“ по обособени позиции

Контакти

Радостина Георгиева

Телефон: 0519/34443

Е-mail: nezabravka1976@abv.bg

Друга полезна информация

Документация за участие

Образци

Обявление

Решение

Таблица към Техническа спецификация на хранителните продукти

ЕЕДОП

Ценово предложение - Млечни продукти

Ценово предложение - Месо

Ценово предложение - Хляб

Ценово предложение - Плодове

Ценово предложение - Други

  • Статус: отворена
  • Публикувано: 5.9.2019 г. 14:50:00
  • Дата на публикуване в РОП: 5.9.2019 г. 14:00:00
  • Номер в РОП: 04184-2019-0003
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки