Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Периодична доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на детска градина „Незабравка”,филиал „Детелина”, „Детска млечна кухня“ по обособени позиции

Описание

Периодична доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Детска градина „Незабравка”,филиал „Детелина“ и „Детска млечна кухня“, по обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ“;ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „ МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА РИБНИ ПРОДУКТИ, МОРСКИ ХРАНИ, ЯЙЦА И ЯЙЧНИ ПРОДУКТИ“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 “ЗЪРНЕНИ ХРАНИ, ХРАНИ НА ЗЪРНЕНА ОСНОВА, ВАРИВА, ЗАХАР, ЗАХАРНИ И ШОКОЛАДОВИ ИЗДЕЛИЯ, МЕД”;ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4“ЗЕЛЕНЧУЦИ – СУРОВИ,СГОТВЕНИ, КОНСЕРВИРАНИ, ЗАМРАЗЕНИ, ИЗСУШЕНИ, ФЕРМЕНТИРАЛИ, ЗЕЛЕНЧУКОВИ СОКОВЕ; ПЛОДОВЕ, ПРЕСНИ, ЗАМРАЗЕНИ, ИЗСУШЕНИ, КОНСЕРВИРАНИ, ПОД ФОРМАТА НА НЕКТАРИ И ПЛОДОВИ СОКОВЕ, КОНФИТЮРИ ,МАРМАЛАДИ, ЖЕЛЕТА И КОМПОТИ”; „КАРТОФИ И КОРЕНОПЛОДНИ; “ПОДПРАВКИ-ПРЕСНИ,ИЗСУШЕНИ“;ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 “ДРУГИ ХРАНИ, ПРОДУКТИ И НАПИТКИ”.

Контакти

ДГ „Незабравка”,филиал „Детелина

Директор: Радостина Георгиева

тел.: 0519-34443

e-mail: nezabravka1976@abv.bg

Протоколи и доклади

Протокол комисия 2018

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор Обособена позиция 1 и 5 с приложения

Договор Обособена позиция 3 и 4 с приложения

Договор Обособена позиция 2 с приложения

Друга полезна информация

Решение

Обявление

Документация за участие

Техническа документация

Образци и ценово предложение

Образец ЕЕДОП

Решение изпълнител

Доклад 2018

Обявление за възлагане

  • Статус: възложена
  • Публикувано: 26.9.2018 г. 13:43:00
  • Валиден/на до: 17.10.2018 г. 17:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 26.9.2018 г. 12:00:00
  • Номер в РОП: 04184-2018-0002
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки