Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Периодична доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ДГ Незабравка”,филиал„Детелина„ по обособени позиции

Описание

При изпълнение на поръчката следва да се извършва: Периодична доставка на хранителни продукти по заявка с посочен асортимент, направена от Възложителя и доставена в точен ден и час на адрес на франко склад на Детска градина „Незабравка“,филиал „Детелина“ гр.Девня, Община Девня, Област Варна, град Девня, ул. ’’Фронтоваци’’ № 17 , ул. ‘’Кап. Петко’’ № 9а.

 Участниците са длъжни да доставят хранителните продукти в срок до 24 часа след подаване на конкретната заявка от съответния обект. Те могат да предлагат и по-кратък срок за изпълнение на доставката.

 

Контакти

ДГ „Незабравка”,филиал „Детелина

 тел.: 0519-34443
e-mail: nezabravka1976@abv.bg

 

Решение за завършване на процедурата

Заповед за прекратяване

Друга полезна информация

Документация

Обявление

Техническа спецификация

Ценово предложение

Решение

Образци

  • Статус: прекратена
  • Публикувано: 22.5.2017 г. 16:06:00
  • Валиден/на до: 12.6.2017 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 22.5.2017 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 04184-2017-0002
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки