Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на детска градина „Незабравка”,филиал „Детелина

Описание

Предмет на процедурата е избор на изпълнител за “Доставка на хранителни продукти по предварирелна заявка за нуждите на ДГ „Незабравка”, филиал „Детелина”- гр. Девня. При изпълнение на поръчката следва да се извършва, периодична доставка на хранителни продукти по заявка с посочен асортимент, направена от Възложителя и доставена в точен ден и час на адрес на франко склад на Детска градина «Незабравка»,филиал «Детелина « гр.Девня, Община Девня, Област Варна, град Девня, ул. «Фронтоваци» № 17 , ул. Кап. Петко « № 9а.

Контакти

Електронна поща: nezabravka1976@abv.bg

Телефон: +359 0519-34443

Съобщения

Съобщение по чл.180 от ЗОП

Решение за завършване на процедурата

Решение за прекратяване от 04.05.2017г.

Друга полезна информация

Обявление

Решение

Документация за участие

Образци

Техническа спецификация /обновена/

Ценово предложение /обновено/

Обявление за прекратяване

  • Статус: прекратена
  • Публикувано: 21.4.2017 г. 13:19:00
  • Валиден/на до: 12.5.2017 г. 17:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 21.4.2017 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 04184-2017-0001
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки